Варіант 2
1. У якому рядку всі слова є іменниками?
А. Біг, мільйон, вгорі.
Б. Лісостеп, п’ятеро, зранку
В. Вечеря, десяток, свято.
Г. Сміливий, перший, улітку.

2. У якому рядку всі слова є іменниками спільного роду?
А. Староста, лікар, інженер.
Б. Суддя, прокурор, незнайко.
В. Канікули, зозуля, плакса.
Г. Бідолаха, непосида, забіяка.

3. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери?
А. (Ч, ч)орне (М, м)оре; (С, с)узір’я (Ч, ч)умацький (Ш, ш)лях; (Б, б)іблія.
Б. (Д, д)ень (Ш, ш)ахтаря; (С, с)офійський (С, с)обор; (М, м)айдан (Н, н)езалежності; (П, п)ерун.
В. (Р, р)іздво; (В, в)ерховна (Р, р)ада; (Б, б)іла (Ц, ц)ерква.
Г. (К, к)омбайн «(Н, н)ива»; (К, к)арпати; (Ж, ж)урнал «(Б, б)арвінок».

4. У якому рядку наведено іменники, у котрих неправильно утворено форму кличного відмінка?
А. Друже, брате, товаришу.
Б. Краю, пташе, козаче.
В. Голуб, Сергіє, брату.
Г. Земляче, Андрію, батьку.

5. У якому рядку неправильно утворено форми родового відмінка імен по батькові?
А. Івана Петровича, Людмили Василівни.
Б. Марії Іванівни, Михайла Григоровича.
В. Ольги Ігорівної, Юлії Миколаївної.
Г. Зої Андріївни, Олени Валеріївни.

6. Укажіть рядок, в якому в усіх іменниках уживається літера е в суфіксах.
А. Стріч…чка, намист…чко, усміш…чка
Б. Варен…чок, вул…чка, рушн…чок.
В. Серп…чок, він…чок, журавл…чок.
Г. Розумн…чка, племінн…чка, світл…чка.

10. Які власні назви беруться в лапки?
А. Релігійних понять і церковних книг.
Б. Газет і журналів.
В. Художніх і музичних творів.
Г. Назви вулиць, площ, парків.
Д. Пам’яток історії, храмів і замків.

8. Які твердження є правильними?
А. В українській мові сім відмінків.
Б. Іменники змінюються за родами.
В. Іменники поділяються на чотири відміни.
Г. Іменники з не пишуться завжди окремо.
Д. Іменник пальто незмінюваний.

9. У яких рядках іменники вжито в місцевому відмінку множини?
А. Біля вишень, з порадницями, до книгозбірень.
Б. У книгах, на вулицях, у сім’ях.
В. По горах, по долинах, на полицях.
Г. Розмовам, мріям, святам.
Д. Під зорями, за вербами, до бабусь.

10. Доповніть подане речення.
Іменник мар…во пишемо із суфіксом…

11.Із поданого речення випишіть іменник у місцевому відмінку, зробіть його розбір як частини мови.
Бродить ніч по вулицях зимових.


Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Українська мова.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
Самые новые вопросы